Sev: Ffasiwn ar y Dibyn | Sev: Fashion on the Glacier's Edge

author Hansh   2 mounths ago

Dyma stori Sev Garo. Boi o Sir Fôn sy'n gwneud bywoliaeth wrth fentro allan ar rewlifoedd enfawr yn y mynyddoedd i gymryd mowldiau o’r patrymau yn y rhew.
Gyda'r mowldiau hyn, mae Sev yn creu gemwaith unigryw sydd wedi ymddangos ar y catwalk yn Wythnos Ffasiwn Llundain a Paris.
Y syniad yw dal rhywbeth sy’n cofio ac yn dathlu rhewlifoedd y byd – cyn iddyn nhw ddiflanu.
* * * * * * * * *
This is the story of Sev Garo. A guy from Anglesey, Wales, who makes a living by venturing out onto massive glaciers in the mountains to take moulds of the patterns in the ice.
With these moulds, Sev creates unique jewellery which has appeared on the catwalk at London Fashion Week and Paris.
The idea is to capture something which remembers and celebrates the world's glaciers - before they all disappear.

Mae ffermydd yn holl bwysig, ac mae tractors yn cwl. Felly mae Gareth wedi dod am brofiad gwaith i fferm Ty Isaf, Llan Ffestiniog, gyda Bini a Ryan.

PA FATH O BOBL SY'N MYND I'R SIOE FRENHINOL? BREXIT NEU BREKSHIT? SHELFO NEU BEILO?

Mae hi'n noson Calan Gaeaf! 🎃 Y Welsh Whisperer a Hywel Pitts, neu 'Hywelsh,' sy'n perfformio gig 'Greatest Hits' yn fyw ar Faecebook Hansh.🤘

Un o glybiau Ffermwyr Ifanc prysuraf a mwyaf llwyddiannus Cymru ydi Ffermwyr Ifanc Bro Ddyfi. Mae'r clwb, sy'n uniaith Gymraeg, ymysg y clybiau gyda'r mwyaf o aelodau yng Nghymru, gan dynnu ar ardal amaethyddol ddiwylliedig Bro Ddyfi. Tri o gyn aelodau, sy’n dipyn o gymeriadau, sy'n mynd i fod yn hawlio llwyfan yr Eisteddfod - Aeron Pughe, Meilir Jones a Huw Tudur Pughe. Aeron Pughe, Meilir Jones and Huw Tudur Pughe enteratin the audience crowd in their own unique way!

TAFARN ORAU CYMRU: Rhan 2 - Gogledd Cymru 🍺🍔 Yr Eagles, LlanuwchllynTŷ Coch Inn, PorthdinllaenAnglesey Arms, Caernarfon

902 views

35 Like   0 Don't like

Comments

More music