Sev: Ffasiwn ar y Dibyn | Sev: Fashion on the Glacier's Edge

author Hansh   4 mounths ago

Dyma stori Sev Garo. Boi o Sir Fôn sy'n gwneud bywoliaeth wrth fentro allan ar rewlifoedd enfawr yn y mynyddoedd i gymryd mowldiau o’r patrymau yn y rhew.
Gyda'r mowldiau hyn, mae Sev yn creu gemwaith unigryw sydd wedi ymddangos ar y catwalk yn Wythnos Ffasiwn Llundain a Paris.
Y syniad yw dal rhywbeth sy’n cofio ac yn dathlu rhewlifoedd y byd – cyn iddyn nhw ddiflanu.
* * * * * * * * *
This is the story of Sev Garo. A guy from Anglesey, Wales, who makes a living by venturing out onto massive glaciers in the mountains to take moulds of the patterns in the ice.
With these moulds, Sev creates unique jewellery which has appeared on the catwalk at London Fashion Week and Paris.
The idea is to capture something which remembers and celebrates the world's glaciers - before they all disappear.

🎓Y BOBL CHI'N MYND I WELD MEWN PRIFYSGOL🎓

Aeth Garmon i’r Wladfa i weld os oes 'na groeso i fachgen trackies, tins a raves. Patagonia... Pa fath o bobl "Coloni, Cerddi a chwrw"

Un o glybiau Ffermwyr Ifanc prysuraf a mwyaf llwyddiannus Cymru ydi Ffermwyr Ifanc Bro Ddyfi. Mae'r clwb, sy'n uniaith Gymraeg, ymysg y clybiau gyda'r mwyaf o aelodau yng Nghymru, gan dynnu ar ardal amaethyddol ddiwylliedig Bro Ddyfi. Tri o gyn aelodau, sy’n dipyn o gymeriadau, sy'n mynd i fod yn hawlio llwyfan yr Eisteddfod - Aeron Pughe, Meilir Jones a Huw Tudur Pughe. Aeron Pughe, Meilir Jones and Huw Tudur Pughe enteratin the audience crowd in their own unique way!

Fersiwn o glasur Yr Anhrefn, wedi'w recordio yn arbennig ar gyfer Ewro 2016! #rhedegiparis

RHAN 1/PART 1: Bedwyr, un o gynhyrchwyr y gyfres yn eich tywys rownd y set. Bedwyr, one of Rownd a Rownd's producers' guided tour of the set.

922 views

35 Like   0 Don't like

Comments

More music