Senedd Ieuenctid Cymru: Cyfarfod a dadleuon cyntaf

author Senedd Ieuenctid Cymru / Welsh Youth Parliament   11 mounths ago

Cynhaliwyd sesiwn gyntaf hanesyddol Senedd Ieuenctid Cymru. Cyfarfu’r Aelodau newydd am y tro cyntaf i drafod y pynciau sydd o bwys i bobl ifanc ledled Cymru.

Yn y sesiwn hon, trafodwyd meysydd i’w blaenoriaethu yn rhaglen waith Senedd Ieuenctid Cymru, a thrafodwyd cynnal arolwg i ofyn i bobl ifanc ledled y wlad beth, yn eu barn nhw, y dylai’r Senedd ganolbwyntio arno.

Pleidleisiodd yr Aelodau dros y materion a ganlyn fel y prif themâu ar gyfer y ddwy flynedd i ddod: cymorth iechyd emosiynol ac iechyd meddwl; sbwriel a gwastraff plastig; a sgiliau bywyd yn y cwricwlwm.

---

http://www.seneddieuenctid.cymru

---

Pwy a beth:

Rydym yn ffordd gwbl newydd i ti allu dweud dy ddweud ar y pethau sy’n bwysig i ti yng Nghymru.

Mae’n dechrau gyda ti.

Siarad am y pethau rwyt ti eu heisiau a’u hangen, codi’r materion sy’n bwysig i ti.

Defnyddia Senedd Ieuenctid Cymru fel llwyfan i godi dy lais. Ar gyfer eich dyfodol chi.


---

Dilynwch ni:

http://www.instagram.com/seneddieuenc...

http://www.facebook.com/seneddieuenct...

http://www.twitter.com/seneddieuenctid

Subscribe and 🔔 to OFFICIAL BBC YouTube 👉 https://bit.ly/2IXqEIn Stream original BBC programmes FIRST on BBC iPlayer 👉 https://bbc.in/2J18jYJ http://www.bbc.co.uk/calonlan BBC Cymru Wales promotional campaign for the 6 Nations 2014 has been making some noise for the boys in many forms. The version of Calon Lân broadcast in the run up to our game against Scotland was arranged specially for the tournament by Jeffery Howard and features the BBC National Orchestra of Wales under the baton of Principal Conductor Thomas SØndegård -- along with the massed voices of South Wales choirs and the BBC National Chorus of Wales. #bbc All our TV channels and S4C are available to watch live through BBC iPlayer, although some programmes may not be available to stream online due to rights. If you would like to read more on what types of programmes are available to watch live, check the 'Are all programmes that are broadcast available on BBC iPlayer?' FAQ 👉 https://bbc.in/2m8ks6v.

The majority of Welsh voters backed Brexit, but Plaid Cymru is campaigning for a second referendum and to stay in the EU. We asked their leader, Adam Price, why any Welsh Leave voter should support his party in the upcoming European elections.

Subscribe and 🔔 to OFFICIAL BBC YouTube 👉 https://bit.ly/2IXqEIn Stream original BBC programmes FIRST on BBC iPlayer 👉 https://bbc.in/2J18jYJ Danny DeVito tries speaking Welsh with the help of Rhod Gilbert & Charlotte Church. Graham Norton presents a show on the people, trends and stories that interest him most and covers some of the best new films and music albums coming out soon! #TheGrahamNortonShow #GrahamNorton All our TV channels and S4C are available to watch live through BBC iPlayer, although some programmes may not be available to stream online due to rights. If you would like to read more on what types of programmes are available to watch live, check the 'Are all programmes that are broadcast available on BBC iPlayer?' FAQ 👉 https://bbc.in/2m8ks6v.

Find out more at thewalesway.com

Cyhoeddwyd 2 Mawrth 2016 GOFYN Y CWESTIYNAU PWYSIG Fe fu Byddin yr Iachawdwriaeth yn cyd-weithio gyda Cytûn, Eglwysi Ynghyd yng Nghymru, i dynnu sylw at y cwestiynau allweddol sy’n wynebu cymunedau wrth agosáu at etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 5 Mai 2016. Yn y ffilm hwn, mae’r Barchg Ganon Eileen Davies, cynghorydd bywyd gwledig Esgobaeth Tyddewi, yn disgrifio’r materion y mae ei phlwyf yn eu hwynebu yn eu gwaith bob dydd ac yna mae’r Uwchgapten David Emery yn holi eu cwestiynau i lefaryddion y pleidiau, yn cynnwys: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - William Powell AC, Gweinidog Cysgodol yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd, Amaeth a Materion Gwledig. Plaid Cymru - Llŷr Gruffydd AC, Gweinidog Cysgodol Cymunedau Cynaliadwy, Ynni a Bwyd Ceidwadwyr Cymru - Russell George AC, Gweinidog Cysgodol Amaeth Llafur Cymru - Rebecca Evans AC, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd Mae’r gyfres hon yn darparu cyfle gwerthfawr i ddysgu am beth mae’r prif bleidiau gwleidyddol yn ei feddwl am y pethau sydd o bwys. Pan fydd gwleidyddion yn gofyn am eich pleidlais chi, rydym yn gobeithio y cewch chi’ch ysbrydoli i holi’r cwestiynau sydd o bwys i chi. Ewch i’r dudalen hon am fwy o wybodaeth: http://www.cytun.org.uk/etholiadau2016/welshassemblybriefingnotescymraeg/WelshNationalAssemblyElectionBriefingNote-3.pdf neu (yn Saesneg yn unig):http://www.salvationarmy.org.uk/asking-questions-matter-wales-election-2016 Neu i ddarganfod mwy am Eglwysi Ynghyd yng Nghymru ewch i:http://www.cytun.org.uk I weld manylion diweddaraf y ffilmiau/fideos a gyhoeddir gan Fyddin yr Iachawdwriaeth yn y DU & Iwerddon, dilynwch ni ar:Twitter https://twitter.com/tsavideo Facebook https://www.facebook.com/SalvationArmyVideoUK Neu i ddarganfod mwy am Fyddin yr Iachawdwriaeth ewch at: http://www.salvationarmy.org.uk

365 views

7 Like   0 Don't like

Comments