STORI FI - Nia

author Hansh   2 mounths ago

"O'dd e ddim yn hawdd i fi newid ffordd o ni'n meddwl dros nos."

Dyma Nia yn sôn am ei brwydr gydag anorecsia a sut cafodd e effaith ar ei bywyd.

Os ydych chi'n poeni am anhwylder bwyta neu eisiau cyngor mae dolenni at ragor o wybodaeth ar wefan cymorth s4c: http://www.s4c.cymru/cy/cymorth/page/24856/anhwylderau-bwyta/

PETHAU CHI WASTOD WEDI EISIAU HOLI... Mam sengl ifanc! 🍼 "Mae jyst yn meddwl bo' fi'n cael treulio lot mwy o amser gyda fy mabi 'na os oedden ni 'di cael e pan o ni'n 30 neu 40..." Dyma Alaw yn ateb cwestiynau am fod yn fam 21 mlwydd oed. 👶

Yn fyw o faes yr Eisteddfod yn Llanrwst 2019, dyma sioe Gareth o Gaffi Maes B, yn ei gyfanrwydd! A Oes Hansh? Hansh! 🙉

CIT NEWYDD CYMRU🔥🔥 Aeth aled draw i Sain Ffagan i lawnsiad arddangosfa #KitCymru @FAWales a sgwrs gyda Dylan Ebenezer⚽ Pa grys Cymru yw dy ffefryn?

Mae Welsh Whisperer yn chwilio am bartner i ganu deuawd arbennig...

Y canllaw hanfodol i “Pesda“, tref brydferth yng ngogledd Cymru sy’n enwog am dwll mawr yn y ddaear.

238 views

10 Like   0 Don't like

Comments