Bryn Fôn - Cofio Dy Wyneb

author Noson Lawen   4 years ago

Dyma Bryn Fôn yn canu’r gân ‘Cofio dy Wyneb’ gyda Miriam Isaac

Bryn Fôn performs 'Cofio Dy Wyneb' with Miriam Isaac'

I brynu'r CD neu i'w lawrlwytho - cliciwch y linc isod http://sainwales.com/cy/store/sain/sain-ll031 To buy the CD or to download - click on the link below http://www.sainwales.com/store/sain/sain-ll031

BRYN FÔN A’R BAND a’u perfformiad o un o ganeuon bytholwyrdd Emyr Huws Jones – ‘Ceidwad y Goleudy’. BRYN FÔN A’R BAND perform one of Emyr Huws Jones’ ever popular songs – ‘Ceidwad y Goleudy’.

Gredwch chi byth, ond mae Dafydd Iwan wedi bod yn diddanu cynulleidfaoedd ar hyd a lled Cymru am dros hanner canrif. Ac ers y cychwyn cyntaf, yn Abergwaun yn 1962, mae ei ganeuon wedi gafael ym mhobl Cymru fel cyfeiliant i hanes Cymru dros yr hanner can mlynedd ddiwethaf. Mae gwreiddiau Dafydd yn ddwfn yn naear Maldwyn ar ochr ei fam, ac yr oedd tyddyn Esgair Llyn, a anfarwolwyd ganddo, ar dir fferm y teulu yn Aberhosan. Bu'n canu droeon ar lwyfan y Pafiliwn ac mae’n un o ffrindiau triw'r Eisteddfod Genedlaethol a’r Noson Lawen. Dyma Dafydd Iwan yn perfformio ‘Yma o hyd’ gyda gweddill artistiaid y noson i gloi Noson Lawen Eisteddfod Maldwyn a'r cyffiniau. All artists join Dafydd Iwan in a rousing finale of ‘Yma o hyd’ at the Eisteddfod Maldwyn Noson Lawen.

Un o glybiau Ffermwyr Ifanc prysuraf a mwyaf llwyddiannus Cymru ydi Ffermwyr Ifanc Bro Ddyfi. Mae'r clwb, sy'n uniaith Gymraeg, ymysg y clybiau gyda'r mwyaf o aelodau yng Nghymru, gan dynnu ar ardal amaethyddol ddiwylliedig Bro Ddyfi. Tri o gyn aelodau, sy’n dipyn o gymeriadau, sy'n mynd i fod yn hawlio llwyfan yr Eisteddfod - Aeron Pughe, Meilir Jones a Huw Tudur Pughe. Aeron Pughe, Meilir Jones and Huw Tudur Pughe enteratin the audience crowd in their own unique way!

25,363 views

81 Like   0 Don't like

Comments

More music