Holides Yn Sbês - Gareth

author Hansh   7 mounths ago

Fideo i sengl newydd Gareth yr Orangutan - Holides Yn Sbês!

Mwy o tiwns Gareth ar Soundcloud - http://www.soundcloud.com/gareth4567

Bore da, bore da sut wyt ti? Mae'n hawdd deffro gyda'r gân hapus hon! Mae llwyth o ganeuon aps a gemau i'w chwarae ar wefan Cyw. Clicia http://s4c.cymru/cyw am sbort a sbri! Good morning, good morning how are you? It's easy to wake up with this catchy morning song! There are lots of games, songs and apps to play on Cyw's site - click http://s4c.cymru/cyw and click on the English option for lots of fun!

Fideo newydd ar gyfer yr Hydref! Mae mwy o ganeuon, gemau a rhaglenni i'w gweld ar wefan Cyw http://s4c.cymru/cyw A new video for the Autumn! There are loads more games, songs and programmes to see on the bilingual Cyw website http://s4c.cymru

Diolch, gair syml ond pwysig iawn! Wyt ti'n cofio ei ddweud pan byddi'n cael anrheg? Clicia http://s4c.cymru/cyw i weld llwyth o gemau, caneuon ac aps! Diolch, a small but really important word! Do you remember to say thank-you when you receive a gift? Click http://s4c.cymru/cyw to see all our games, songs and apps!

Hwyl wrth ddarllen a dysgu. Mae Cyfres Straeon Swynol yn cyflwyno llyfrau poblogaidd ar newydd wedd. Rhoddir cyfle i blant ddarllen a gwrando ar y straeon difyr yn cael eu lleisio. Ceir gweithgareddau rhyngweithiol ar bob disg i ysgogi plant i ddatblygu eu sgiliau darllen ac ysgrifennu ar lefel llythyren gair a brawddeg. Hoff Hwiangerddi Mae hwiangerddi Cymraeg poblogaidd yn cael eu canu a'u hadrodd ar y ddisg swynol hon. Mae 5 llyfr yn y gyfres, y llyfrau eraill yw: * Byd Llawn Hud -- Mererid Hopwood, Bardd Plant Cymru 2005-2006, yn adrodd 20 o gerddi difyr o'r llyfr poblogaidd a enillodd Wobr Tir na n-Og yn 2005. * Diwrnod Cyntaf Nia -- Stori hyfryd am am ddiwrnod cyntaf Nia yn yr ysgol. Llyfr arall o'r gyfres boblogaidd Cyfres Jaci. * Jane Prichard, Plentyn y Plas -- Stori hanesyddol am ddiwrnod ym mywyd Jane Prichard merch plas Llancaiach Fawr. * Syniad Da Gwenlli Gŵydd -- Stori hudolus am antur Gwenlli Gŵydd wrth iddi fynd a'i maip i werthu i'r farchnad. Nodweddion arbennig ar y CD-ROMau: * nodiadau athrawon cynhwysfawr * y gallu i greu grwpiau o ddefnyddwyr * gellir argraffu adroddiad gweithgareddau ar gyfer pob grwp i gofnodi datblygiad unigolion * y gallu i osod hyd y sesiwn yn ôl yr angen * rhinwedd arbennig clicio a glynu ar gyfer y llygoden i hwyluso gweithgareddau i blant iau Pwnc: Cymraeg, Llythrennedd Ystod Oedran: 4-7 Cyfnod Allweddol: Cyfnod Allweddol 1 Iaith: Cymraeg Systemau: Windows 98, Windows XP, Windows ME Anghenion * 64MB RAM * Internet Explorer 5.5+

Favorite Christmas song Twelve Days of Christmas beautifully sung by top talented choir - great for Christmas concerts, performances, choirs and churches. Merry Christmas 🎵 Subscribe: https://www.youtube.com/c/christmassongsandcarols?sub_confirmation=1 🎄 Christmas Songs and Carols Album with a BEAUTIFUL Book Download: https://www.christmassongsandcarols.com/products/christmas-songs-and-carols-album-and-ebook 👕 Merch https://www.christmassongsandcarols.com/collections/kids-christmas-clothing 🎅 Free lyric sheet: https://www.christmassongsandcarols.com/products/twelve-days-of-christmas ❄ Christmas Window Decoration Stickers: https://www.christmassongsandcarols.com/collections/christmas-window-sticker-decorations __________________________________________________ Spotify: https://open.spotify.com/album/52xHPK684sslr4MpOjMaMN iTunes: https://music.apple.com/us/album/christmas-songs-and-carols/1481928573 GooglePlay: https://play.google.com/store/music/album/Love_to_Sing_Christmas_Songs_and_Carols?id=B444khiq6fllklqn3dc3ncllmom&hl=en #christmassong #christmasmusic #christmassongsandcarols __________________________________________________ GET IN TOUCH! ❤ Facebook: https://www.facebook.com/christmassongsandcarols 💮 Pinterest:https://www.pinterest.nz/christmassongsandcarols 📷 Instagram: https://www.instagram.com/christmassongsandcarols/ Feel the Christmas JOY with Christmas Songs and carols - Love to Sing

15,286 views

343 Like   11 Don't like

Comments